دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

نامه:مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی با اعتماد سازمانی در


متن کامل در سایت امید فایل 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

عنوان : مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی با اعتماد سازمانی در مدیران دبیرستان های شهر کرمانشاه

60916

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

ارشد:تأثیر به‌کارگیری تخته‌ی هوشمند بر انگیزش و پیشرفت خواندن دانش آموزان دختر با

متن کامل در سایت امید فایل 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روان شناسی

گرایش :کودکان استثنایی

عنوان : تأثیر به‌کارگیری تخته‌ی هوشمند بر انگیزش و پیشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال یادگیری در پایه سوم

60875

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

نامه:مطالعه ارتباط بین روش های تدریس فعال اساتید و میزان خلاقیت دانشجویان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :رشته علوم تربیتی

متن کامل در سایت امید فایل 

گرایش :مدیریت آموزشی

عنوان : مطالعه ارتباط بین روش های تدریس فعال اساتید  و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده کشاورزی ابوریحان پاکدشت

60873

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

نامه:ارتباط فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

عنوان : ارتباط فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیات های ورزشی

متن کامل در سایت امید فایل 

60871

دسته‌بندی نشده, روانشناسی و علوم تربیتی

نامه : نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در ارتباط بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی

متن کامل در سایت امید فایل 

دانلود متن کامل پایان نامه نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در ارتباط بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری

58061